Walcowanie gwintów

Walcowanie gwintów – jest to rodzaj obróbki plastycznej, która polega na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami. Podczas walcowania nie zachodzi proces skrawania materiału, dzięki czemu nie zostaje naruszona struktura stali. Walcowanie jest procesem bezwiórowym. Wewnętrzne ziarna są wydłużane i formowane plastycznie na bocznych powierzchniach wierzchołków i  dna wrębów zarysu gwintu.  Warstwa wierzchnia ma podwyższoną twardość i charakteryzuje się obecnością szczątkowych naprężeń ściskających. Parametr Ra charakteryzujący chropowatość powierzchni mieści się w granicach 0,08 – 0,6 mikrometra. Tak mała chropowatość jest bardzo trudna do uzyskania metodą obróbki skrawaniem.
To wszystko sprawia, że połączenia gwintowe uzyskiwane przy pomocy walcowania gwintów odznaczają się w porównaniu ze skrawanymi podwyższoną wytrzymałością zwojów na ścinanie, zginanie i nacisk powierzchniowy.

Aktualnie wykonujemy walcowanie na czterech walcarkach do gwintów o zakresie parametrów:

Proces walcowania gwintów

Proces walcowania gwintów

  • minimalna  walcowana średnica przedmiotu obrabianego: 3 mm,
  • maksymalna średnica przedmiotu obrabianego : 70mm
  • maksymalny walcowany skok gwintu: 4 mm,
  • maksymalny walcowany podział przy uzębieniu wielokarbowym: 1,6 mm,
  • maksymalna walcowana długość gwintu wykonywanego metodą poprzeczną  125 mm,
  • maksymalna długość gwintu przy walcowaniu wzdłużnym: 2000 mm,

Gwinty walcuje się na odpowiednio przygotowanych wałkach. Wymagana jest jak najmniejsza chropowatość powierzchni (niejednokrotnie przed walcowaniem średnice poddaje się szlifowaniu) oraz odpowiednio dobrane parametry średnicy trzpienia.

Proces walcowania gwintów wymaga zastosowania do każdego rodzaju gwintu walców przeznaczonych do danego gwintu. Wysokie koszty walcy i czas przezbrajania walcarki powoduje iż proces walcowania znajduje zastosowanie głównie w produkcji seryjnej.


Przy zastosowaniu odpowiednich walcy, na walcarkach możemy również wykonywać wielowypusty oraz radełkowanie – moletowanie.