Kariera

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Jednakże osoby zainteresowane pracą w Naszej firmie, proszone są o przesłanie CV na adres:

 biuro@har-met.pl 

To, że nie prowadzimy rekrutacji, nie oznacza iż nie możesz u Nas pracować od zaraz.kontakt

Prosimy pamiętać, ażeby umieszczać w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”