Kontrola produkcji

Dzięki temu iż jesteśmy związani z branża metalową od ponad 30 lat, posiadamy doświadczenie w doborze materiałów, kontroli ich parametrów oraz najlepszych i najnowocześniejszych metod ich obróbki. Posiadamy odrębny dział (własne laboratorium) zajmującą się tą dziedziną w Naszej firmie. Nasze produkty nie tylko posiadają najlepsze cechy, ale również jesteśmy w stanie na życzenie klienta wyprodukować, bądź zmodernizować produkt według wytycznych – zaleceń. Dokładamy wszelkich starań, aby produkt spełniał wszystkie Państwa oczekiwania. Dobry jakości surowiec, daje solidny fundament, do wytworzenia produktów spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

I. Kontrola przedprodukcyjna

Regał_magazynKażdy Nasz dostawca, ma ściśle określone parametry i gatunki materiałów, często określające również skład. Większość materiałów ma dużo bardziej rygorystyczne (zaostrzone)własności niż standardowo obowiązujące normy. Wysokiej jakości materiały, jak również bardzo precyzyjną obróbka metali (CNC) pozwalają Nam na produkowanie detali NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!
W zakres kontroli przedprodukcyjnej, oprócz własności materiałów, sprawdzamy również Naszych dostawców pod względem rzetelności jak i terminowości dostaw.Dodatkowo do każdego detalu tworzona jest tzw. karta obiegowa podążająca za detalem podczas całego procesu.

II. Kontrola w trakcie procesu produkcyjnego

 Jest to najbardziej rozbudowany proces kontroli w Naszym zakładzie. Jest on spersonalizowany bezpośrednio do stanowiska, jak i procesu produkcyjnego. I tak m.in.: podczas procesu produkcji kontroli poddajemy:

obróbka har-met

 

 • pomiar wymiarów zewnętrznych (długości, średnic, chropowatości powierzchni),
 • pomiarów wymiarów wewnętrznych i ich chropowatości powierzchni,
 • kontrole gwintu (sprawdziany do gwintów),
 • estetykę wykonania,
 • sprawdzenie  zgodności zawartych informacji z kartą obiegową,

III. Kontrola poprodukcyjna

Kontroli poprodukcyjnej poddajemy wszystkie produkowane detale. Ten proces pozwala nam na „wychwycenia” i wyeliminowanie elementów nie spełniających zgodności z dokumentacją, wymogami klienta czy też Naszymi wewnątrzzakładowymi skontrola_jakości_HAR-METtandardami.

Kontrolę poprodukcyjną stanowią nie tylko “suche” liczby. Podczas tego procesu sprawdzamy również przygotowanie powierzchni detali przeznaczonych do dalszej obróbki, takiej jak: cynkowanie, czernienie, hartowanie, niklowanie, miedziowanie, niklowanie czy też chromowanie.

IV. Kontrola końcowa

W skład procesu kontroli końcowej wchodzą wszystkie składowe powyższych kontroli.
Sprawdzamy zgodność wykonania z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną oraz wytycznymi (uwagami) klienta.
Kontroli podlega również kontrola pokryw galwanicznych, wizualna estetyka wyrobu, sposób pakowania – zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

V. Kontrola specjalna (Laboratoryjna)

 1. laboratoriumZaświadczenie jakości produktu z zamówieniem 2.1 wg PN-EN 10204:2005
  Dokument ten stanowi, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie podaje się w nim wyników badań, deklaruje się jedynie podstawowe wartości określone w dokumentacji technicznej produktu (Karta techniczna).
 2. Atest 2.2 wg.PN-EN 10204:2005
  Dokument tego typu, to deklaracja, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Zawarte w nim informacje, to m.in. podstawowe własności produktu (numer wytopu zastosowanego materiału, skład chemiczny, wytrzymałość) oparte na wynikach badań.
 3. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2005
  W dokumencie tym deklaruje się iż wyrób jest zgodny z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Zamieszczone są wyniki badań, a ich zakres jest określany na podstawie zamówienia i obowiązujących norm.
 4. Świadectwo dbioru 3.2 wg PN-EN 10204:2005
  Dokument sporządzony, przez upoważnionego przedstawiciela kontroli, niezależnego od działu produkcji i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego.Na dokumencie umieszczone są wyniki badań.
 5. Deklaracja zgodności producenta
  Jest to oświadczenie, stwierdzające na wyłączną odpowiedzialność, iż wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
 6. Karta techniczna produktu
  Zawiera podstawowe, deklarowane cechy produktu. Zawiera specyfikacje techniczną i przypis numeru Głównego Urzędu Statystycznego PKWiU.

 

Wydanie dokumentacji, może nieść ze sobą szereg czynności zarówno technicznych, jak i administracyjnych. Dlatego niektóre z nich (jak Świadectwo odbioru 3.2) jest wystawiane odpłatnie, a jego cena, jest zależna od ustalonego w zamówieniu zakresu badań.

Należy pamiętać, iż wystawianie Świadectw wyższych od 2.1 w okresie późniejszym ( np. po realizacji zamówienie), będzie nie możliwe z uwagi na konieczności przebadania produktów przypisanych do danej partii.

Wystawianie dokumentów powyżej 2.1 wydłuża również czas realizacji zamówienia (konieczność przeprowadzenia badań – ok. 3dni roboczych w przypadku 2.2 oraz 3.1). W przypadku świadectwa odbioru 3.2 termin badań jest uzgadniany indywidualnie, ze względu na konieczność obecności upoważnionego przedstawiciela kontroli firmy zamawiającej.

Wszystkie deklaracje, atesty, świadectwa są wystawiane na wielkość zamówioną.

 

Proces kontroli produkcji opieramy się na wprowadzonych, ustanowionych i stosowanych w Naszym zakładzie normach (ZN- ang. factory standard; niem. werksnorm). Normy te określają wymagania jakie musi spełniać zarówno gotowy już produkt, jak i zawierają dokładne wytyczne procesów produkcji na każdym etapie.