Misja

Misją Naszego zakładu jest stały rozwój i konsekwentne podążanie za potrzebami klientów, dlatego wyprzedzając ich oczekiwania i wymagania na bieżąco udoskonalamy proces produkcyjny, tak aby maksymalnie zapewnić najwyższą jakość naszych usług i produktów w zakresie obróbki skrawaniem, toczenia, frezowania, szlifowania oraz walcowania gwintów, zorientowanych na jak najlepsze zrealizowanie zleconych przez klienta zadań przy jednoczesnej poprawie efektywności i jakości świadczonych usług. Najważniejsze dla firmy jest także tworzenie silnej i stabilnej organizacji rodzinnej.

Firma HAR-MET krełuję wizję odpowiedzialnego partnera biznesowego kierując się kluczowymi wartościami, do których zaliczamy przede wszystkim:

solidność;
sumienność;
profesjonalizm;
elastyczność;
odpowiedzialność i przedsiębiorczość;
swobodę zatrudnienia i równość szans rozwoju,
szacunek i zaufanie,
wysoka efektywność.