System zarządzania produkcją

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych klientów, dbałość o terminowość dostaw oraz jakość naszych produktów podjęliśmy działania mające na celu zoptymalizowanie procesów produkcyjnych.pracownik_ HAR-MET

W roku 2015 w Naszym zakładzie został wdrożony system zarządzania produkcją, który pozwala nam na planowanie produkcji, kompleksowe zarządzanie samym jej procesem oraz kontrolę na każdym jej etapie. Sam system oparty jest na systemie ISO zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009. W każdym momencie jest widoczny postęp prac oraz aktualizowany status zamówienia.

Wdrożenie systemu pozwoliło nam na uniknięcie szeregu nieprawidłowości związanych z procesem produkcyjnym. Każdy realizuje dokładnie wytyczone zadania, uwzględniając wytyczne klienta co do ich realizacji. Procesy i poszczególne zadania zazębiają się, bez niepotrzebnych przestojów. Monitorowany jest stan surowców. Harmonogram produkcji uwzględnia postoje remontowe oraz serwisowe maszyn.

Jesteśmy więc rzetelnym partnerem biznesowym wywiązującym się z ustalonych terminów jednocześnie oferując korzystne warunki ich realizacji.