Szlifowanie bezkłowe

IMG_20180312_112521

Szlifowanie tłoczków hamulcowych bezkłowo

Szlifowanie  bezkłowe przeprowadza się na szlifierkach typu centroles.  Podczas szlifowanie bezkłowego, przedmiot obrabiany trafia pomiędzy dwa walce, z którego jeden jest to tarcza szlifująca, natomiast drugi jest tarczą prowadzącą. Istnieje dwa sposoby szlifowania bezkłowego: – przelotowe – przy odpowiednim ustawieniu szlifierki, detal przesuwa się samoczynnie. Ten rodzaj szlifowania nadaje się do detali jednej średnicy. – na tzw. doskok do obrabianego materiału, gdzie średnica walcowa jest szlifowana na całej długości do zadanego wymiaru. Oba rodzaje wykonujemy  w Naszym zakładzie stosując dwie szlifierki: – szlifierka bezkłowa TOS 60, na której to jesteśmy w stanie wyszlifować detale o maksymalnej średnicy 50mm i długości do 300mm, – szlifierka bezkłowa KCH 85 o zakresie odpowiednio: fi 90 i długości 500mm. Dzięki procesowi szlifowania bezkłowego jesteśmy w stanie uzyskać nieosiągalną podczas procesu obróbki skrawaniem gładkość – chropowatość powierzchni, przy jednoczesnej powtarzalności wymiaru z zachowaniem tolerancji do 0,002mm.
Szlifowanie tłoczków hamulcowych

Dobierając odpowiednie ściernice, możemy wykonać zarówno szlifowanie materiałów miękkich takich jak stal automatowa, czy stal zwykła po przez stale nierdzewne INOX, a kończąc na stalach twardych, stali nawęglanych czy też poddanych procesowi ulepszenia cieplnego.

 

Technologia szlifowania bezkłowego jest stosowana do większych partii produkcyjnych -podyktowane jest to koniecznością przebudowanie maszyny pod dany detal, a główną zaletą oprócz uzyskania bardzo wysokiej jakości powierzchni oraz powtarzalności jest znaczne skrócenie czasów pomocniczych (mocowanie i zdejmowanie przedmiotów).

Szlifujemy tłoczki hamulcowe, sworznie, prowadnice, kołki, pierścienie, pręty, tuleje itp. elementy.

Nasza szlifierka bezkłowa TOS 60

Nasza szlifierka bezkłowa TOS 60

IMG_20171025_134429

Sworznie 60HRC

Tłoczki hamulcowe szlifowane bezkłowo